Grow a Pair.png

Cases

ing.png
cibg.png
uwv.png
SVB.png
novum.png
zorgbalans.png

Nicolas Serre

Head of Digital & Innovation at

ING Bank France

nicolas-serre.gif

"Reinout helped us take a complicated business question and designed an experiment that provides direct and valuable data on how to decide. When option A and B don't work, he will come up with option C, D and E. Plus he's fun to work with!"

Wat is de uitdaging?

Om een gezamenlijke rekening te open, moesten klanten te veel moeite doen. Dit is een groot probleem, want de marktwaarde van dit type rekeningen is hoog. De investering in een betere oplossing was duur en onzeker.

Wat hebben wij gedaan?

Wij ontwierpen een landingspagina, waar men de keuze kreeg: wil je de oude manier van registreren ('e'en voor 'e'en), of de nieuwe (samen). De grote uitdaging in dit geheel was de toestemming, veiligheid en server-garanties. Het ging immers om zeer persoonlijke informatie, waarvoor ook in Frankrijk de regels erg streng zijn. Uiteindelijk werd een oplossing voor gevonden waar de directeur persoonlijk akkoord voor gaf.

Wat is het resultaat?

Het mooiste resultaat was dat er in Parijs een start-up energie ontstond. Developers, juristen, administratieve medewerkers en de receptionisten werden allemaal betrokken, en werkte samen. Ze schoten je tijdens de lunch aan “hoe staat het nu, kan ik nog wat doen, kan ik iets zien al?”.

Welke lessen hebben we hieruit geleerd?

We hebben geleerd, is dat je voor erg veel vormen van prototypen, een plek moet hebben waar je kleine aantallen persoonsgegevens veilig kan opslaan en gebruiken. .

ing.png
 

Tim van Dijk Innovation Manager & Product Owner NOVUM / SVB

foto tim breed .png

"Grow a pair heeft ons ontzettend geholpen met het realiseren van concrete resultaten voor ons innovatielab bij de Sociale Verzekeringsbank. Hun manier van denken, maar vooral de manier van doen heeft ons laten zien dat het altijd nog sneller kan en beter kan.

 

Het is knap hoe ze hypotheses snel kunnen toetsen door te experimenteren en klanten te betrekken, waardoor ze op meerdere trajecten een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Een enorme eye-opener om de theorie over versnellen in de praktijk te zien worden gebracht!"

Wat is de uitdaging?

Nederlandse studenten die langer dan 8 maanden in het buitenland studeren moeten dat aan de SVB laten weten omdat zij anders onverzekerd zijn. Bijna niemand doet dat, wat resulteert in geldboetes, hoge medische kosten en de SVB veel werk oplevert.

Wat hebben wij gedaan?

Met behulp van Design Thinking vonden wij problemen en behoeftes die de studenten zelf direct ervaren. Zo was iedereen onzeker of alles wel geregeld was voordat ze in het buitenland gingen studeren (huisvesting, studiepunten, sociale activiteiten etc.). Deze inzichten zijn omgezet in een online prototype, waar studenten een persoonlijk stappenplan voor hun reis kunnen maken.

Wat is het resultaat?

Die oplossing bleek in het experiment zo aantrekkelijk dat studenten deze graag gebruiken en daarmee tegelijkertijd de SVB op de hoogte stellen van hun reisplannen. Student blij, SVB blij, wij blij. In plaats van enkelen, geven nu vele honderden studenten hun reis door aan de SVB. Zo realiseerden we samen veel sneller, effectiever, leuker en goedkoper dan de SVB gewend is.

Welke lessen hebben we geleerd?

Je klanten goed begrijpen in een begin stadium is essentieel voor het verdere uitwerken van je oplossing. Je komt tot nieuwe inzichten, die je niet uit je kantooromgeving had opgedaan. Daarnaast is het ook heel leuk om te doen!

SVB.png
 

Tamara Pieterse

Raad van Bestuur

tamara pietersen.jpg

"Ik ben trots op het resultaat dat het team samen met Grow a Pair heeft gerealiseerd."

Wat is de uitdaging?

 Samen met Zorgbalans zijn we aan de slag gegaan om een match te vinden tussen de technologie push en persoonlijke zorg: “Meer Mens door Techniek.” Hierbij was ‘technologie als waarde voor cliënt en medewerkers’, het uitgangspunt.


Wat hebben wij gedaan?

We zijn in gesprek gegaan met buurtteams, om zo te doorgronden wat overwegingen zijn om technologie wel of niet in te zetten.  En organisatorisch duidelijkheid te bieden. Grow a Pair leerde Zorgbalans om de techniek niet als gegeven te nemen, maar iets wat gevormd kan worden door Zorgbalans.

Wat is het resultaat?

Grow a Pair heeft bij Zorgbalans verschillende experimenten uitgevoerd, gericht op de inzet van zorgtechnologie. De experimenten vormden input om de visie op de toekomst, en de plek van technologie daarin vorm te geven. 

Welke lessen hebben we geleerd?

Innovatieve concepten klinken vaak goed, maar er is een grote organisatie die er gebruik van moet maken. De organisatie moet vroeg betrokken worden bij het uitdenken van hoe innovatie voor hun kan werken. Daardoor voorkom je veel ergernis, en kan je sneller concrete resultaten realiseren.

zorgbalans.png
 

Ben van der Hee

Hoofd Klantexpertise

ben van der hee.jpg

"Grow a Pair heeft ons geholpen om het concept "klantreis" goed verder door te ontwikkelen. Van strategie naar executie hebben ze meegedacht en meegeholpen. Ze hebben ervoor gezorgd dat het UWV de pijnpunten die onze klanten ervaren, heeft gevonden en vervolgens om heeft gezet naar concrete oplossingen en experimenten. Ze weten daarin snel te werken en alle delen van een organisatie bij te betrekken. Zeker een partij die je goed kan helpen bij het opzetten en implementeren van nieuwe ideeën!"

Wat is de uitdaging?

UWV heeft ongeveer 1 miljoen klanten en biedt veel verschillende diensten en producten aan. Met zoveel dienstverlening die wordt aangeboden zijn klanten ook wel eens ontevreden. Een mooie aanleiding om te kijken hoe je de dienstverlening kunt verbeteren. 

Wat hebben wij gedaan?

Binnen het UWV hebben we een leidende rol gespeeld in de uitvoer en ontwikkeling van het initiatief “klantreis”. Wij begeleidden 7 van deze trajecten waarbij steeds een kritisch proces in 4 weken onderzocht en verbeterd werd.

Wat is het resultaat?

  • Een team dat door coaching & reflectie nu in staat is zelfstandig deze reizen uit te voeren.

  • Ruim 60 nauwkeurig omschreven en afgebakende verbeterinitiatieven, voorzien van prototypes, prioritering en visualisaties.

  • Verbeterde communicatie, samenwerking en begrip tussen verschillende afdelingen en divisies te maken hebben met dezelfde klant.

  • Betere dienstverlening, zowel voor de klant als voor interne processen.

Welke lessen hebben we geleerd?

Vaak brengt de hoeveelheid van werk en de afhankelijkheid van andere afdelingen veel overleg en vertraging met zich mee. Als je het klein maakt, dan kun je gelijk aan de slag en waarde voor klanten leveren.

uwv.png
 

Jacqueline Konings

manager CIBG

"Grow a Pair stimuleert ons om de gebaande paden te verlaten, over onze grenzen heen te kijken, en gezamenlijk op weg te gaan naar nieuwe en innovatieve ontwikkelingen."

Wat is de uitdaging?

CIBG kwam bij Grow a Pair met de vraag of ze wilden begeleiden in het interne innovatietraject. Het CIBG beheert registers (zoals het donorregister en het BIG register) en ziet in het veranderende datalandschap andere vragen op zich afkomen om het comfort voor de gebruiker te garanderen en kosten laag te houden.

Wat hebben wij gedaan?

CIBG is vanuit een creatieve sessie gestart met een innovatielab wat zorg moet dragen voor slimmere en wendbare oplossingen met betrekking tot registers. Grow a Pair heeft dit proces begeleid en is kwartiermaker voor het innovatielab binnen CIBG.

Om dit zo tastbaar mogelijk te maken en geen ‘papieren’ businesscase op te leveren is gestart met een innovatietraject binnen het nog op te richten innovatielab. Hier is ruimte om te leren over innovatie en om ook bewust van de normale processen af te wijken en zo te ontdekken wat werkt voor het CIBG. 

Grow a Pair is trekker in beide trajecten.

Wat is het resultaat?

Tot op heden vooral bewustwording in de organisatie en een eerste aanzet om echt multidisciplinair naar een probleem te kijken zonder er meteen een eigen project met dito structuur van te maken. Helderheid over het belang van early stage ontwikkelingen.

Daarnaast ook een blik naar buiten, waar bij andere organisaties inspiratie wordt opgehaald.


Welke lessen hebben we geleerd?

-aanhaken van verschillende lagen in de organisatie

-zorg dragen voor vervolgstappen en energie blijven brengen

-Van denken naar doen is een activiteit op zich.

cibg.png